Flytta WSUS innehåll

För att flytta innehållet i WSUS content katalogen.
Starta eleverad cmd och kör:
%ProgramFiles%\Update Services\Tools\WSUSUtil.exe newfolder Logfile

Exempel: WSUSUtil f:\wsus f:\movelog.log
Kopierar innehållet till f:\wsus och skriver en log till f:\movelog.log

Observera att innehållet bara kopieras.

Du kan verifiera sökvägen i registret under:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup key\ContentDir