Ändra default sökmotor IE11 Windows 10

För att ändra default sökmotor i IE11 på Windows10 med GPO/GPP gör enligt nedan:
Gå till “User Configuration/Windows Settings/Registry”
Välj skapa ny “Collection Item” döp den till “Set Default Search Provider”.
Lägg till följande nycklar:
1. DefaultScope Action Update
Path: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
Value: DefaultScope
Type: REG_SZ
Data: “GUID” Detta kan man få fram genom att köra [Guid]::NewGuid() i powershell.

2. DisplayName Action Create
Path: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\GUID
Value: DisplayName
Type: REG_SZ
Data: Google

3. FaviconURL Action Create
Path: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\GUID
Value: FaviconURL
Type: REG_SZ
Data: http://www.google.com/favicon.ico

4. ShowSearchSuggestions Action Create
Path: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\GUID
Value: ShowSearchSuggestions
Type: REG_DWORD
Data: 1

5. SuggestionsURL Action Create
Path: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\GUID
Value: SuggestionsURL
Type: REG_SZ
Data: http://clients5.google.com/complete/search?q={searchTerms}&client=ie8&mw={ie:maxWidth}&sh={ie:sectionHeight}&rh={ie:rowHeight}

6. URL Action Create
Value: URL
Type: REG_SZ
Data: http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source}&ie={inputEncoding?}&oe={outputEncoding?}

Ställa in homeMTA

För att hitta användare som saknar homeMTA:
Get-ADUser -Filter {(msExchHomeServerName -like "/o=organisation/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=servernamn*") -and (homeMTA -notlike "*") -and (msexchrecipienttypedetails -eq "1")}

MSexchrecipienttypedetails = 1 är för vanliga usermailboxes.
För andra värden se http://www.msexchange.org/kbase/ExchangeServerTips/MicrosoftOffice365/ExchangeOnline/msexchangerecipienttypedetails-active-directory-values.html

För att skriva ett värde använd:
$users = Get-ADUser -Filter {(msExchHomeServerName -like "/o=organisation/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=Server0*") -and (homeMTA -notlike "*") -and (msexchrecipienttypedetails -eq "1")}

foreach ($user in $users)
{set-ADUser -identity $user -add @{homeMTA="CN=Microsoft MTA,CN=server,CN=Servers,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=organisaton,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com"}}