Hitta filer med achive bit

dir $args -recurse|?{$_.mode -match "a"}|sort length -desc

Spara som find-archivebit.ps1 och kör med katalogen du vill kolla som argument.

 

AD-connect

Manuell Sync

Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta (vanlig)

Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Initial (full)

Kontrollera Sync

Get-ADSyncScheduler

Inaktivera och aktivera Sync

Set-ADSyncScheduler -SyncCycleEnabled $False (inaktivera)

Set-ADSyncScheduler -SyncCycleEnabled $True (aktivera)

Filtrering

Filtrering baserat på OU, Grupp och Attribute

Filtrera bort inaktiva konton