Ta bort dubbla mailboxar O365

Ta ut lista på mailboxar i Office 365 (Get-Mailbox) rensa listan vid behov.

Testa så att listan fungerar med:

get-content fil.txt | foreach{ get-user -Identity $_ }

Om den inte fungerar så kan det bero på att filen saknar radbrytningar.

För att ta bort Exchange online licenserna använd Manage-O365Licenses.ps1 från Technet Gallery

https://gallery.technet.microsoft.com/Assign-or-Remove-O365-e397e1da

När licenserna är borttagna så kör nedanstående för att ta bort mailboxarna:

get-content fil.txt | foreach{ set-user -Identity $_ -PermanentlyClearPreviousMailboxInfo }

Efter borttagningen är klar kör Manage-O365Licenses.ps1 igen med samma fil för att lägga tillbaka licenserna.