Hitta användare med felaktigt namn på hemkatalog

get-aduser -Filter * -SearchBase "OU=OU1,DC=Corp,DC=Contoso,DC=COM" -properties homedirectory | Where { $_.HomeDirectory -notmatch $_.SamAccountName } | Select Name,SamAccountName,HomeDirectory | Export-Csv WrongHomeDirectory.csv

Ta bort gamla Certvarningar från EAC

Om en varning för ett utgånget certifikat inte försvinner från EAC så kan det tas bort med:

get-mailbox -Arbitration | Search-Mailbox -SearchQuery "microsoft outlook" -DeleteContent

Ovanstående tar även bort andra alert som innehåller “microsoft outlook”. För att se alla aktuella alerts kör:

Get-notification