Problem att ansluta till Powershell på Exchange 2010

The system load quota of 1000 request per 2 seconds has been exceeded.

Åtgärd: Gör recycling på MSExchangePowerShellAppPool