Problem med stor mail.que Exchange 2013

Kontrollera så att Pipelinetracing är inaktiverat:
Get-TransportService | fl name,pipelinetracingenabled
Värdet ska vara False
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj215682(v=exchg.150).aspx

Verifiera SafetyNetHoldTime
Get-TransportConfig | fl name, *safety*
Default är 2:00:00:00
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124151(v=exchg.150).aspx

En mail.que fil kommer aldrig att minska i storlek utan man får skapa en ny:
Kontrollera antalet meddelanden i kön med:
Get-Queue
Pausa “Microsoft Exchange Transport service”
Kör Get-Queue igen.
Vänta tills köerna är tomma.
Stoppa “Microsoft Exchange Transport service”
Flytta mail.que och alla andra filer till en temporär mapp.
Starta “Microsoft Exchange Transport service” igen.
Verifiera så mail kommer in och ut.
Släng dom filer som du kopierat undan.

Ta bort Exchange Public Folders databas med Adsi edit

Om inget annat fungerar när man vill ta bort en Public Folderdatabas så kan man använda ADSI edit enligt nedan.

Gå till Configuration Partition/CN=Configuration/CN=Services/CN=Microsoft Exchange/CN='Organization Name/CN='Administrative Group/CN=Servers/CN=Information Store/CN='Storage Group Name'
Högerklicka på CN=’Public Folder Store’ and ta bort det.

Gå även in på
CN=Services/CN=Microsoft Exchange/CN=(your organization name)/CN=Administrative Groups/CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=Databases.
Högerklicka på varje databas och välj properties.
Leta upp värdet msExchHomePublicMDB och rensa det.

Om man inte tar bort msExchHomePublicMDB kommer man att få eventID 2937 i Applicationsloggen.

Process w3wp.exe (FE_Autodiscover) (PID=25696). Object [CN=GBG1,CN=Databases,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=domain,DC=local]. Property [PublicFolderDatabase] is set to value [domain.local/Configuration/Deleted Objects/Public Folder 01
DEL:da8e526e-a1b4-4ce9-a40f-d04dec07e96d], it is pointing to the Deleted Objects container in Active Directory. This property should be fixed as soon as possible.

Söka i Eventlogs

Get-EventLog "MSExchange Management" | Where-Object { $_.Message -match "Exchange 2010 Users" }