OABGen skipped users

Felmeddelande

OABGen will skip user entry ‘User’ in address list ‘\Global Address List’ because the SMTP address ” is invalid.

Möjliga orsaker
– Användaren har “ShowInAddressbook” satt trots att det inte finns andra mailattibut. Kan orsakas av att kontot är kopierat.
– Felaktig smtpadress. Oftast beroende på att det scriptats in.
– Missmatch mellan primär smtp och windowsemailaddress.