Felsöka VSS fel

Starta eleverad CMD
Skriv vssadmin list writers
Kontrollera status.
Starta om VSS tjänsten (eller starta om den inte är startad)
net stop vss && net start vss
Starta om tjänster som har problem, lista på tjänster nedan:

VSS Writer Service Name Service Display Name
ASR Writer VSS Volume Shadow Copy
BITS Writer BITS Background Intelligent Transfer Service
COM+ REGDB Writer VSS Volume Shadow Copy
DFS Replication service writer DFSR DFS Replication
DHCP Jet Writer DHCPServer DHCP Server
FRS Writer NtFrs File Replication
FSRM writer srmsvc File Server Resource Manager
IIS Config Writer AppHostSvc Application Host Helper Service
IIS Metabase Writer IISADMIN IIS Admin Service
Microsoft Exchange Writer MSExchangeIS Microsoft Exchange Information Store
Microsoft Hyper-V VSS Writer vmms Hyper-V Virtual Machine Management
NTDS NTDS Active Directory Domain Services
OSearch VSS Writer OSearch Office SharePoint Server Search
OSearch14 VSS Writer OSearch14 SharePoint Server Search 14
Registry Writer VSS Volume Shadow Copy
Shadow Copy Optimization Writer VSS Volume Shadow Copy
SPSearch VSS Writer SPSearch Windows SharePoint Services Search
SPSearch4 VSS Writer SPSearch4 SharePoint Foundation Search V4
SqlServerWriter SQLWriter SQL Server VSS Writer
System Writer CryptSvc Cryptographic Services
TermServLicensing TermServLicensing Remote Desktop Licensing
WINS Jet Writer WINS Windows Internet Name Service (WINS)
WMI Writer Winmgmt Windows Management Instrumentation