Installera .NET 3.5 utan media

dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /all

Funkar på Windows 2012 R2 och Windows 20016

Om servern är inställd på att använda lokal WSUS2.
Ta bort registry key HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
Starta om Windows update service.
Kör kommandot igen.
När installationen är klar kör gpupdate /force för att lägga tillbaka wsus inställningarna.