Filtrera bort under OU

Om man bara vill ha användare från 1 specifikt OU och inte eventuella under OU så kan man använda DistinguishedName för att filtera bor under OU.

Exempelvis för att sortera bort användare som ligger i ett OU som heter disabled.

Get-ADUser -SearchBase "OU=Users,OU=Root,DC=Contoso,DC=com" -Filter * | where {"$_.distinguishedname" -notmatch "OU=Disabled"} | select name,dist*