MSExchangeTransport event ID 1025

MSExchangeTransport event ID 1025

SMTP rejected a (P1) mail from *** Email address is removed for privacy ***’ with ‘Client Proxy EXCHANGESERVER’ connector and the user authenticated as ‘HealthMailboxf4e9a7dd809f4f8e83c6ffd6364f122b’. The Active Directory lookup for the sender address returned validation errors. Object not found

Leta upp monitoring mailboxarna med:

Get-Mailbox -Monitoring | fl DisplayName,ServerName,EmailAddresses,Database,OrganizationalUnit

Använd ADUC för att kontrollera så att den epostaddress som anges i felmeddelandet finns på den mailboxen. Om den inte finns lägg till den som en proxyadress.