Trådlösa nät AD

Om klienterna inte kan ansluta.
Verifiera att certifikatet som NPS servern använder har subject attributet ifyllt.
Om det inte är ifyllt plocka ut ett nytt cert från utgivande CA. Certifikatet ska vara baserat på mallen som heter RAS och IAS servers.

Klienterna får upp en valruta för Certifikat.
Hotfix från Microsoft http://support.microsoft.com/kb/2710995