Problem med att moverequest inte kan tas bort

Om du tar bort ett moverequest på en användare så kan det hända att mailboxen fortfarande är markerad som “flyttad” och inte kan flyttas igen.

Lösning: Starta ADSIEDIT och hitta användarobjektet, leta upp attributet “msExchMailboxMoveRemoteHostName” och rensa värdet som står där.