Söka med powershell

För att hitta användare med sökvägar som innehåller “\\servernamn” i profil eller hemkatalogssökvägar. Använd:
Get-ADUser -Properties homedirectory,profilepath,scriptpath -Filter{homedirectory -like "\\servernamn*"} -SearchBase "dc=contoso,dc=com" | select-object Name,SamAccountName,Homedirectory,Profilepath,scriptpath

För att hitta script som innehåller “\\servernamn”, växla till sysvol\domän (här brukar scripts ligga).Och kör:
Get-ChildItem .\scripts | Select-String "\\servernamn" | ft Filename,Path,Line
Ovanstående måste du köra från eleverad ps prompt. För att söka igenom hela domänen så kan du ställa dig i sysvol och köra:
Get-ChildItem domän.xxx -Recurse | Select-String "\\servernamn" | ft Filename,Path,Line

Ovanstående kan vara bra att göra om man bytt filserver för vissa användare.