Ta bort sekundär epostadress

# Använd set-adserversettings för att begränsa sökningen om det behövs
# Set-AdServerSettings -RecipientViewRoot "Contoso.com/ou1"

# Beroende på vilken typ av objekt du vill ändra på ex. mailuser, mailbox osv

$Mailboxes = get-mailuser

$Mailboxes | foreach{
for ($i=0;$i -lt $_.EmailAddresses.Count; $i++)
{
$address = $_.EmailAddresses[$i]
if ($address.IsPrimaryAddress -eq $false -and $address.SmtpAddress -like "*contoso.com" )
{
Write-host($address.AddressString.ToString() | out-file c:\temp\addressesRemovedadresses.txt -append )
$_.EmailAddresses.RemoveAt($i)
}
}

# Beroende på vilket objekt du vill ändra på ska vara samma som $Mailboxes
Set-Mailuser -Identity $_.Identity -EmailAddresses $_.EmailAddresses
}