Söka i messagetrackinglogs..

Söka viss avsändare mellan viss tid
get-messagetrackinglog -Sender "just.me@contoso.com" -Start "2014-02-16 10:22:00" -End "2014-02-16 18:32:00" | Select-Object Eventid,Source,Sender,Recipients,MessageSubject | ft
Söka viss avsändare mellan viss tid och ett speciellt EventID
get-messagetrackinglog -Sender "just.me@contoso.com" -Start "2014-02-16 10:22:00" -End "2014-02-16 18:32:00" | where {$_.Eventid -like "duplicate*"}
Söka mellan viss tid, speciellt EventID och Ämne som börjar på Fax. Filtera resultatet så att Tid, EventID, Avsändare och MessageID visas.
get-messagetrackinglog -Start "2014-02-16 00:01:00" -End "2014-02-17 23:59:00" -resultsize unlimited | where {$_.Eventid -like "duplicate*" -and $_.Messagesubject -like "Fax*" } | select-object Time*,EventId,Sender,Messageid

Söka efter meddelanden som har omdirigerats av en transportregel efter viss tid.

Get-MessageTrackingLog -Recipients xxx@yyy.com -Start "10/01/2020 13:00:00" | select TimeStamp,Messagesubject,Sender,Recipients,EventID,RecipientStatus | Where {$_.EventID -eq "Fail"} | Out-GridView