Hitta filer med achive bit

dir $args -recurse|?{$_.mode -match "a"}|sort length -desc

Spara som find-archivebit.ps1 och kör med katalogen du vill kolla som argument.