Stänga av Tarpit på receiveconnector Exchange

get-receiveconnector | Set-ReceiveConnector -TarpitInterval 00:00:00

get-receiveconnector | Set-ReceiveConnector -MaxAcknowledgementDelay 0