Schedule task error 2147746321 EventID 202

När man lägger upp ett schedule task för att skicka mail så kan man få Event ID 202 med error 2147746321. Detta beror oftast på 2 saker:
E-postadressen för kontot som kör jobbet stämmer inte överens med den e-postadress som är satt som send adress.
Servern som tar emot mailet kräver inte autentisering.

Problem att installera .net 3.5 på Windows 8 eller Server 2012

Install-WindowsFeature Net-Framework-Core -source \\network\share\sxs
Eller
dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /all /Source:f:\sources\sxs /LimitAccess

Felmeddelanden

Error: 0x800F081F
The source files could not be found.

Eller

Error: 0x800F0906
The source files could not be downloaded.

Eller

Windows couldn’t connect to the Internet to download necessary files. Make sure that you’re connected to the Internet and click “Retry” to try again.

Om några av dessa uppdateringar finns installerade så avinstallera dom.
KB2966826
KB2966827
KB2966828

Ta bort filer äldre än x dagar

get-childitem -Path C:\inetpub\logs\LogFiles -recurse |
where-object {$_.lastwritetime -lt (get-date).addDays(-90)} |
Foreach-Object { del $_.FullName }

Schemalägg med
powershell.exe c:\scripts\del_old_logs.ps1 -noprofile -Noninteractive