Powershell söka i loggar

Sök smtploggar efter “User Name:” och skicka till fil utan filsökvägen.

Select-String -Path "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\Logs\FrontEnd\ProtocolLog\SmtpReceive\*.log" -Pattern "User Name:" |Foreach {$_.Line} > C:\Temp\AuthFailedUsers.txt

Sök i smtploggar efter “User Name” och visa raden över och under.

Select-String -Path "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\Logs\FrontEnd\ProtocolLog\SmtpReceive\*.log" -Pattern "User Name:" -Context 2