Problem med att rättigheter till grupper inte fungerar i Exchange

Tilldela gruppen “Exchange Servers” rättigheten “Read Members” på gruppen som styr Rättigheter. Detta görs under “Security/Advanced” fliken properties.