Kan inte köra enable-mailbox

Det går inte att köra enable-mailbox på maskiner som bara har Management Tools installerade. Felet blir:

Enable-Mailbox : Could not load file or assembly 'Microsoft.Exchange.ManagedLexRuntime.MPPGRuntime, Version=15.0.0.0, C
ulture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies.

Detta beror på att det saknas en dll fil (microsoft.exchange.managedlexruntime.mppgruntime.dll ). Lösningen är att kopiera den filen från en Exchangeserver som kör samma version som managementverktygen. Filen ligger under \Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\ och ska kopieras ner till samma sökväg.