Felsöka Active-Sync

Slå på debugloggning på mailbox:
Set-CASMailbox “mailbox” -ActiveSyncDebugLogging $true
Skicka loggen till administratör:
Get-ActiveSyncDeviceStatistics -GetMailboxLog -Mailbox “mailbox” -NotificationEmailAddresses admin@contoso.com
För att analysera loggen använd https://mailboxlogparser.codeplex.com/
För att felsöka kalender problem använd Calcheck https://calcheck.codeplex.com/
Tänk på att använda rätt version (32 eller 64-bitars) annars får man ett fel om att Outlook inte är standardprogram för mail.
https://community.spiceworks.com/how_to/75822-so-you-need-to-clean-up-corrupted-calendar-items-in-outlook-exchange
Status koder Active-Sync https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg675457(v=exchg.80).aspx