Återställa systemmailboxar Exchange 2013

Om man får Event ID: 3054
“Scenario: ProcessOrgExtensions. The organization mailbox for orgname could not be retrieved.”
Så beror det förmodligen på att systemmailboxarna är borttagna eller korrupta.

För att återställa systemmailboxar i Exchange 2013.
Kör setup /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicensTerms
Detta kommer att återskapa mailboxarna.
Kör:
Get-User | Where {$_.Name –like “SystemMailbox*”} | Enable-Mailbox -Arbitration
Get-User | Where {$_.Name –like “FederatedEmail*”} | Enable-Mailbox –Arbitration
Detta kommer att mailboxaktivera systemmailboxarna.

Efter det så behöver vi lägga på specifika roller på vissa mailboxar, kör:
$(get-mailbox “SystemMailbox{bb558c35-97f1-4cb9-8ff7-d53741dc928c}” -Arbitration) | set-mailbox -Arbitration -OABGen:$true -GMGen:$true -UMGrammar:$true -ClientExtensions:$true

$(get-mailbox “SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}” -Arbitration) | set-mailbox -Arbitration -UMDataStorage:$true

Det sista man behöver göra är att gå in och lägga till 2 attributvärden på
SystemMailbox{bb558c35-97f1-4cb9-8ff7-d53741dc928c}
Attributet som ska ändras är msExchCapabilityIdentifiers
Värdena som ska läggas till är 46 och 47.

Efter detta så bör det se ut ungefär som nedanstående:
get-mailbox -Arbitration | fl name,persis*

Name : SystemMailbox{1f05a927-2090-497a-a8d1-13d1e6ec27cb}
PersistedCapabilities : {}

Name : SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}
PersistedCapabilities : {OrganizationCapabilityUMDataStorage}

Name : FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042
PersistedCapabilities : {}

Name : SystemMailbox{bb558c35-97f1-4cb9-8ff7-d53741dc928c}
PersistedCapabilities : {OrganizationCapabilityUMGrammarReady,
OrganizationCapabilityMailRouting, OrganizationCapabilityClientExtensions, OrganizationCapabilityGMGen, OrganizationCapabilityOABGen, OrganizationCapabilityUMGrammar}

Behöver också köra:

Enable-Mailbox -Arbitration -Identity “Migration.8f3e7716-2011-43e4-96b1-aba62d229136”

Set-Mailbox “Migration.8f3e7716-2011-43e4-96b1-aba62d229136” -Arbitration –Management:$true