Rapport WSUS

Listar alla Klienter och när dom har anslutit senast.
Get-WsusComputer -all | select Full*,IP*,Last* | Export-Csv C:\Temp\wsus_status.txt