Problem att ta bort default mailboxdatabase Exchange 2016

Kontrollera så att Auditlog inte ligger på den databasen
Get-Mailbox -Database -AuditLog

Flytta den med:
Get-Mailbox -Database -AuditLog | New-MoveRequest –TargetDatabase