Problem med stor mail.que Exchange 2013

Kontrollera så att Pipelinetracing är inaktiverat:
Get-TransportService | fl name,pipelinetracingenabled
Värdet ska vara False
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj215682(v=exchg.150).aspx

Verifiera SafetyNetHoldTime
Get-TransportConfig | fl name, *safety*
Default är 2:00:00:00
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124151(v=exchg.150).aspx

En mail.que fil kommer aldrig att minska i storlek utan man får skapa en ny:
Kontrollera antalet meddelanden i kön med:
Get-Queue
Pausa “Microsoft Exchange Transport service”
Kör Get-Queue igen.
Vänta tills köerna är tomma.
Stoppa “Microsoft Exchange Transport service”
Flytta mail.que och alla andra filer till en temporär mapp.
Starta “Microsoft Exchange Transport service” igen.
Verifiera så mail kommer in och ut.
Släng dom filer som du kopierat undan.