Hitta användare som genererar mest loggar Exchange 2013

Get-StoreUsageStatistics -Database | Sort-Object LogRecordBytes -desc | Select-Object -First 10 | ft DigestCategory,DisplayName, LogRecordBytes, *time* -auto

Ovanstående listar dom 10 användare som genererar mest loggar i databasen vid ett givet tillfälle.