Sätta rättigheter på Public folders

För att hitta alla Public Folders kalendrar:
Get-PublicFolder -Recurse | where {$_.foldertype -eq "IPF.Appointment"}

För att hitta alla Public Folders uppgifter:
Get-PublicFolder -Recurse | where {$_.foldertype -eq "IPF.Task"}

För att sätt rättigheter:
| Add-PublicFolderClientPermission -User -AccessRights FolderOwner

AccessRights kan vara:
ReadItems
CreateItems
EditOwnedItems
DeleteOwnedItems
EditAllItems
DeleteAllItems
CreateSubFolders
FolderOwner
FolderContact
FolderVisible