Problem att ansluta Outlook

Felmeddelande “Your Microsoft Exchange Server is unavailable”
Skapa en nyckel som heter RPC under:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook
Skapa ett DWORD värde som heter DefConnectOpts och sätt värdet 0

Observera att 14.0 gäller Outlook 2010 om man kör annan version så är det ett annat versionsnummer.
https://support.microsoft.com/sv-se/kb/913843