Syslog VMware visar ip istället för hostname

Om ESX hostar skriver ner loggarna i en katalog som heter IP istället för serverns hostnamn. Verifiera så att RDNS fungerar och att man har angivit domän under TCP/IP configuration på Default systemstack (använd Webklienten). Stoppa syslogtjänsten och spara undan gamla kataloger efter omstart så kommer katalogerna ha rätt namn.