Multihomed Exchange 2013 single Nic

Om man vill ha 2 ip på samma nätverkskort i Exchange 2013 (exempelvis om man vill begränsa åtkomst till Adminconsolen) så kan man råka ut för att servern skickar ut mail via fel ip eller att servern registrerar båda ip-numren i DNS.

Microsoft rekommenderar att alltid kryssa i “Register this connection’s addresses in DNS” för ipv4.
Detta gör att alla adresser som är registrerade på detta kort kommer att registreras i DNS.

För att undvika detta så kan man köra set-netipaddress med -skipassoruce $true.
Exempel:
Set-NetIPAddress -IPAddress 10.0.0.1 -InterfaceAlias "Local Area Connection" -SkipAsSource $true.
Man kan kontrollera inställningarna med:
Get-NetAdapter -InterfaceAlias "Local Area Connection" | get-netIPAddress |Select IPAddress,SkipAsSource

Ovanstående fungerar bara i PowerShell 3.0 för Windows Server 2008 R2 så måste man lägga på hotfix KB2554859.

När man satt SkipAsSource så ska man inte ändra nätverksinställningar via GUI för då ändras värdet till $false (default).