Event ID 15004 Exchange 2013

The resource pressure increased from Normal to Medium
Om det står Version Buckets Medium så beror det förmodligen på att någon skickar ett stort mail.
För att hitta det:
get-messagetrackinglog -resultsize unlimited -start "08/23/2015 10:00:00" | select sender, subject, recipients,totalbytes | where {$_.totalbytes -gt "1000000"}