Schedule task error 2147746321 EventID 202

När man lägger upp ett schedule task för att skicka mail så kan man få Event ID 202 med error 2147746321. Detta beror oftast på 2 saker:
E-postadressen för kontot som kör jobbet stämmer inte överens med den e-postadress som är satt som send adress.
Servern som tar emot mailet kräver inte autentisering.