Start och stop ordning Vranger tjänster

stop vRanger API service (Dell vRanger API service in 7x)
stop vRanger FLR service (Dell vRanger FLR service in 7x)
stop vRanger Service (Dell vRanger service in 7x)
start vRanger Service (Dell vRanger service in 7x)
start vRanger FLR service (Dell vRanger FLR service in 7x)
start vRanger API service (Dell vRanger API service in 7x)