Tvinga Exchange 2013 att ansluta mot Admincenter

Om man har en blandad miljö så omdirigeras adminkonton till det gamla gränssnittet om man använder ett konto som har mailbox på en legacyserver.
För att komma runt detta lägg till ?ExchClientVer=15 i slutet på URL:en.
Ex: https://mail.contoso.com/ecp?ExchClientVer=15