Hitta meddelanden i messagetracking större än en viss storlek.

get-messagetrackinglog -resultsize unlimited -start "09/30/2014 00:00:00" | select sender, messagesubject, recipients,totalbytes | where {$_.totalbytes -gt "1048576"}