Windows BPA AD DS “Access this computer from the network”

Om man får felmeddelandet “The Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer (AD DS BPA) is not able to collect data about Group Policy Results setting “Access this computer from the network” from the domain controller .

Felet beror på att det ligger gamla konton i Default Domain Controllers policyn. Dessa konton anges med SID och då kan inte BPA översätta dom till kontonamn.

Åtgärd ta bort gamla konton från Default Domain Controllers policyn.

För att hitta dessa konton:
1. Starta Active Directory powershell i eleverat läge.
2. Skriv:
$doc=C:\Windows\System32\BestPractices\v1.0\Models\Microsoft\Windows\DirectoryServices\DirectoryServices_model.ps
3. Kontrollera vilka konton som inte kan översättas och ta bort dom.