Script för att skapa mailenabled users med upn som extern epost-adress

Skript för att söka upp användare i ett OU och mailenabla dess med upn som extern emailaddress.
get-user -organizationalunit domain.com/OU1/utb/users/metausers -resultsize unlimited | foreach {Enable-MailUser $_.samaccountname -ExternalEmailAddress $_.userprincipalname}