Microsoft File Server Migration Wizard

För att få Microsoft File Server Wizard att fortsätta validera när en folder redan finns. Stäng projektet och redigera XML filen. Ersätt <TDC>false</TDC> med <TDC>true</TDC> i avsnittet som handlar om aktuellt share.

Detta kan användas om man redan kopierat över data i förväg.