Kommandon för tidssync

Kontrollera NTP tid
w32tm /stripchart /computer:time.windows.com
w32tm /stripchart /computer:time.windows.com /dataonly /samples:5

Ställa in PDC för att synka mot NTP
w32tm /config /manualpeerlist:PEERS /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
PEERS är en lista med NTP servrar.

Tvinga server att synca mot tidskälla
w32tm /config /update

Ställa in en server att synka med domänen (om man bytt PDC emulator)
w32tm /config /syncfromflags:domhier /reliable:no /update

Default så får det skilja 5 min mellan datorer i AD. Behöver det ändras så görs det med GPO.
Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Kerberos Policy\ “Maximum tolerance for computer clock synchronization”

Efter ändring starta om tidstjänsten net stop w32time & net start w32time

För att tömma register och börja om..
Stanna tidstjänsten
net stop w32time
Kör
w32tm /unregister

w32tm /register
Starta tjänsten
net start w32time

Ställa in debug loggning av tidstjänst
http://support.microsoft.com/kb/816043/en-us