Flytta FSMO roller och tidserver

Kolla vilka servrar som håller FSMO rollen:
Starta PS eleverat
Skriv netdom query fsmo
Rollerna har olika nummer i Powershell:
0 – PDCEmulator
1 – RIDMaster
2 – InfrastructureMaster
3 – SchemaMaster
4 – DomainNamingMaster

För att flytta en roll använd Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole
Ex: Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "ContosoDC" -OperationMasterRole 0,1,2,3,4
Ovanstående flyttar alla roller till “ContosoDC”
Du får bekräfta varje roll som du flyttar.

Flytta tidsserver:
På den nya PDC skriv:
w32tm.exe /config /manualpeerlist:"Time.windows.com" /syncfromflags:manual /reliable:YES /update
Kör därefter
w32tm.exe /config /update
Starta om tjänsten:
Restart-Service w32time eller net stop w32time & net start w32time
Ovanstående måste köras från eleverad Prompt
Verifiera att den nya PDC synkar på rätt sätt (eventid 139, 143, 37 och 35).

På den gamla PDC
w32tm.exe /config /syncfromflags:Domhier /reliable:NO /update
Efter det..
w32tm.exe /config /update
Starta om tjänsten

Kontrollera status
w32tm /query /status

Kontrollera så att brandväggen är öppen

w32tm /stripchart /computer:pool.ntp.org /dataonly /samples:5
Advertisement