Dirsync Installation error “The minimum version of Windows Powershell..”

Vid installation av dirsync så får man felmeddelandet:
Error
The minimum version of Windows Powershell Required is 2.0

Lösning: Ändra till English (United States) i regionala inställningar. Logga ut och in igen.
Detta beror på hur / hanteras.