Rensa Offline files cache

För att rensa Offline cache inaktivera först cache och kör sen nedanstående från en eleverad cmd.

"reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc\Parameters /v FormatDatabase /t REG_DWORD /d 1 /f"

Detta lägger till en temporär registernyckel som körs vid nästa omstart då rensas cachen.