För att lägga olika kostnader på DFS utdelningar i samma träd.

Om man har aktiverat offline files för exempelvis hemkataloger eller profiler i dfs träd så kan det uppstå problem med att hela dfsträdet går offline. Detta kan vara ett problem när man kör exempelvis Direct Access. Lösningen på detta är att sätta olika värden för när dom olika delarna ska betraktas som offline.

Detta görs under Administrative Templates/Network/Offline files/Configure Slow Link Mode. Lämpliga värden att börja med är:
\\domain.com\dfs\shareNotOffline latency=32000 (Share inte tillgängligt offline)
\\domain.com\dfs\shareOffline latency=60 (Share tillgängligt offline)
\\domain.com\dfs latency=32000 (Rooten på DFS)