DFSR replikerar inte alla filer

DFSR replikerar inte filer med att temporary attribut satt. Man kan inte se detta attribut med Explorer eller Attrib. Om man har filer som inte replikeras så kan man kontrollera dom med Fsutil.
Fsutil usn readdata fil
Leta efter värdet “File Attributes” detta är en bitmask som talar om vilka attribut som är satta. 0x120 talar om att temporary attribut är satt (0x100 och 0x20 = 0x120).
Värden nedan är dom som finns:
ReadOnly: 0x1
Hidden: 0x2
System: 0x4
Directory: 0x10
Archive: 0x20
Device: 0x40
Normal: 0x80
Temporary: 0x100
Sparse_File: 0x200
Reparse_Point: 0x400
Compressed: 0x800
Offline: 0x1000
Not_Content_Indexed: 0x2000
Encrypted: 0x4000

För att räkna ut om temporary attribute är satt använd calc i hexläge och skriv in värdet från File Attributes och sedan klicka på “AND” och skriv 100. Om värdet blir 100 så är temporary attribute satt om det blir 0 då är det inte satt.

Man kan också kolla om man har temporary attribute satt genom att köra "Findstr FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY" på loggfilen för DFSR. Den finns i %windir%\debug oftast comprimerad med .gz.

För att ta bort attributet kan man använda powershell:
Get-Childitem katalog -recurse | ForEach-Object -process {If (($_.attributes -band 0x100) -eq 0x100) {$_.attributes = ($_.attributes -band 0xFEFF)}}
Om man inte vill jobba mot underkataloger kan man ta bort -recurse.