Outlook Autodiscover Office365

Registerinställning för Autodiscover Office 365

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\X.0\Outlook\Autodiscover

ExludeHttpsAutodiscover (1)
ExcludeHttpsRootDomain (1)
ExcludeScpLookup (1)
Autodiscover_Outlook

Detta kan ställas in med GPO om man använder Outlook autodiscover template

Outlook 2010

http://download.microsoft.com/download/C/5/2/C5252326-202E-4674-A5A2-BC9F5C8F53BE/outlk14-autodiscover.adm

Outlook 2007

http://download.microsoft.com/download/C/5/2/C5252326-202E-4674-A5A2-BC9F5C8F53BE/outlk12-autodiscover.adm

Bra länkar

http://support.microsoft.com/kb/2212902
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb332063.aspx