Ställa password never expires i Office365

För att kontrollera aktuell status på kontot kör:

Get-MsolUser -UserPrincipalName nisse.hult@contoso.com | fl PasswordNever*

Om det står PasswordNeverExpires   : False så kommer lösenordet att gå ut för att ändra kör:

set-MsolUser -userprincipalname nisse.hult@contoso.com -PasswordNeverExpires $true

Verifiera genom att köra:

Get-MsolUser -UserPrincipalName nisse.hult@contoso.com | fl PasswordNever*

Nu ska det stå PasswordNeverExpires  : True