Skrivskyddade OU

Hitta OU som inte är skrivskyddade:
Get-ADOrganizationalUnit -filter * -Properties ProtectedFromAccidentalDeletion | where {$_.ProtectedFromAccidentalDeletion -eq $false} | ft
Skrivskydda OU
Get-ADOrganizationalUnit -filter * -Properties ProtectedFromAccidentalDeletion | where {$_.ProtectedFromAccidentalDeletion -eq $false} | Set-ADOrganizationalUnit -ProtectedFromAccidentalDeletion $true